Inside Architects

  

 

Two Storey Residence in Southern Suburbs


Η συγκεκριμένη κατοικία , συνολικού εμβαδού 97τμ., κατασκευασμένη το 1967, αποτελούσε χώρο διαβίωσης των προηγούμενων γενεών της οικογένειας. Κύριο στοιχείο της ήταν ο μακρύς και στενός διάδρομος (χολ) , σε συνδυασμό με τα υποφωτισμένα και ανεπαρκούς μεγέθους δωμάτια, χαρακτηριστικό παράδειγμα τυπολογίας κατοικιών εκείνης της εποχής. Τέλος, υπήρχε εξωτερική σκάλα στον ακάλυπτο που συνέδεε την ταράτσα με την υπόλοιπη κατοικία. Με αυτά τα δεδομένα ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες να ανακαινιστεί πλήρως η μονοκατοικία, με σκοπό να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας και να αποκτήσει ένα νέο χαρακτήρα, επηρεασμένο από τη φωτεινότητα, τη λειτουργικότητα και τη λιτότητα.
Σε αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε καθαίρεση όλης της εσωτερικής τοιχοποιίας και οργανώθηκε η κάτοψη της κατοικίας εκ νέου. Βασική αρχή της αρχιτεκτονικής λύσης, ήταν η ενοποίηση των χώρων και η απλοποίηση της κίνησης σε αυτούς. Οι βασικές σχεδιαστικές αρχές σε ότι αφορά στο εσωτερικό της κατοικίας, ήταν η μεταφορά και ενοποίηση της κουζίνας, με το καθιστικό – τραπεζαρία βελτιώνοντας σημαντικά την λειτουργικότητα και αισθητική των τριών αυτών κύριων χώρων. Απαραίτητη ήταν, η δημιουργία ενός δεύτερου συμπληρωματικού λουτρού στον προθάλαμο – είσοδο της κατοικίας. Επίσης, προστέθηκε ένα νέο παιδικό υπνοδωμάτιο, διαμορφωμένο με custom ξύλινες κατασκευές. Τέλος, καταργήθηκε η εξωτερική σκάλα του ακάλυπτου για λόγους ασφάλειας και πραγματοποιήθηκε επέκταση του κεντρικού κλιμακοστασίου με νέα απόληξη στην τελική πλάκα της ταράτσας, όπου εκεί διαμορφώθηκε το roof garden. Παράλληλα με το επίπεδο της κάτοψης, αναδιαμορφώθηκαν και οι όψεις της οικίας. Στην πρόσοψη, κατά μήκος της οποίας χωροθετείται το καθιστικό – τραπεζαρία – κουζίνα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο τρίφυλλο επάλληλα συρόμενο άνοιγμα με θέα στο πάρκο, δίνοντας έμφαση στη ρέουσα σύνδεση με το εξωτερικό τοπίο. Το μεγάλο δεύτερο άνοιγμα που υπήρχε στον ίδιο χώρο επιμερίστηκε σε 2 μικρά κατακόρυφα, δημιουργώντας ένα σκηνογραφικό φόντο στο καθιστικό. Ένα τρίτο άνοιγμα προστέθηκε στην βορινή πλευρά της κουζίνας για την ενίσχυση του έμμεσου φωτός και της διαμπερότητας. Στόχος των επεμβάσεων στις όψεις της οικίας ήταν η ομοιόμορφη διάχυση του φυσικού φωτός, το οποίο με τη σειρά του συντελεί στην ενοποίηση των χώρων, επιτρέποντας την αύξηση της φωτεινότητας συνολικά στο διαμέρισμα.
Η αρχιτεκτονική λύση ενισχύεται από την επιλογή των υλικών στοχεύοντας στη σαφήνεια των γεωμετριών. Η επιλογή κοινού ξύλινου δρύινου πατώματος σε όλο το διαμέρισμα εκτός των μπάνιων σε συνδυασμό με τις παστέλ επιλογές χρώματος στην τοιχοποιία, αποτέλεσε ένα εξαιρετικό φόντο για την υποδοχή των χειροποίητων ξύλινων κατασκευών της εισόδου, της κουζίνας, της τραπεζαρίας και των ντουλαπών των υπνοδωματίων. Η στρατηγική επιλογή των πλακιδίων στην κουζίνα και στα μπάνια δίνουν έμφαση στην μικρή κλίμακα και στη λεπτομέρεια της εναλλαγής των υλικών. Οι λινές κουρτίνες γήινων χρωμάτων, η στρογγυλή αναπαλαιωμένη τραπεζαρία και τα ιδιαίτερα αντικείμενα διακόσμησης συνεχίζουν την αφήγηση της συνθετικής ιδέας.
Εν κατακλείδι, οι προαναφερόμενοι αρχιτεκτονικοί χειρισμοί συντελούν στη δημιουργία ενός ήσυχου, φυσικού, οικείου και χειροποίητου περιβάλλοντος, πλαισιώνοντας το «όλο» σκηνικό κατοίκησης.

 

This particular house, with a total area of 97sqm. , constructed in 1967, was a living space of the previous generations of the family. Its main element was the long and narrow corridor, combined with the under-lit and under-sized rooms, a typical example of residential typology of that time. Additionally, there was an external staircase in the back yard, through which the roof was connected with the rest of the house. The owner’s task was to renovate the house completely, in order to meet the modern needs of the family and to acquire a new character, influenced by brightness, functionality and austerity.

In this project, all the internal masonry was demolished, so the ground plan of the house was reorganized. The basic principle of the architectural solution was the unification of spaces and the simplification of movement in them. The basic design principles were the transfer and integration of the kitchen with the living – dining room, improving significantly the functionality and aesthetics of these three main spaces. It was also necessary to create a new wc in the entrance of the residence and a new children’s bedroom, designed with custom wooden structures. Finally, the exterior staircase in the back yard was removed for safety reasons and an extension of the central staircase was carried out, with a new ending to the terrace, where the roof garden was formed.

The facades of the house were also redesigned. On the facade, along the living room – dining room – kitchen, a large trefoil superimposed sliding patio door was designed, in order to offer direct view to the park, emphasizing the flowing connection with the external landscape. The large second opening that existed in the same place was divided into two small vertical windows, creating a scenographic background in the living room. A third opening was added on the north side of the kitchen to enhance indirect light and throughness. The aim of this kind of  interventions in the facades of the house was the equal diffusion of natural light, which contributes to the unification of the spaces, allowing the increase of brightness overall in the apartment.

The architectural solution is enhanced by the choice of materials aiming at the clarity of geometries. The choice of common wooden oak floor throughout the apartment except the bathrooms, combined with the pastel color options in the masonry, formed an excellent background for the handmade wooden structures of the entrance, kitchen, dining room and wardrobes of the bedrooms. The strategic choice of tiles in the kitchen and bathrooms emphasize the small scale and detail of the alternation of materials. The linen curtains with earthy colors, the round restored dining room and the special objects of decoration continue the narrative of the synthetic idea.

In conclusion, the mentioned architectural manipulations contribute to the creation of a quiet, natural, familiar and handmade environment, framing the whole habitation scene.

Project Characteristics


Two Storey Residence in Southern Suburbs with Roof Garden

Location: Southern Suburbs of Athens

Total Area: 97 sqm.

Architecture | Interior Design : INSiDE ARCHITECTS

Photography: F. Konstantinou

3D Project Status: Completed

Do not miss the video of the whole project by clicking on the link below:
https://www.youtube.com/watch?v=LahMFer2B5c